MiDNA IKIGAI Experts Network

Sno Name Mobile City State Video Written Ratings
1 Bhuvana Pashupathi 9176544899 Chennai Tamil Nadu 27 7 4.3 / 5
2 Priya Chhabra 8377021211 New Delhi Delhi 9 15 3.9 / 5
3 The Path Finder (SEEMA) 9876739567 Amritsar Punjab 5 13 4.6 / 5
4 Bhawna 9996098090 Sonepat Haryana 1 17 4.4 / 5
5 Tejvir Singh Sadana 9825315454 Vadodara Gujarat 10 1 5.0 / 5
6 LD Boopalan 9500954849 Coimbatore Tamil Nadu 6 0 0.0 / 5
7 Jeyalakshmi S 7904214079 Komarapalayam Tamil Nadu 2 2 4.0 / 5
8 Rachana Mittal 9841122034 Chennai Tamil Nadu 0 8 4.6 / 5
9 AavishkarA (Anil B+) 9880275045 Bengaluru Karnataka 0 2 4.5 / 5
10 Punithavathi C 9047522000 Coimbatore Tamil Nadu 0 1 5.0 / 5
11 Krithika Y 9962211168 Chennai Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
12 Sreedevi A 9345514019 Coimbatore Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
13 Brindha B 9840336003 Coimbatore Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
14 Bartika Sharma 6266044430 Jabalpur Madhya Pradesh 0 0 0.0 / 5
15 Dr Ravi Perumal 9840083132 Chennai Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
16 Shanmugapriya G 9710277766 Erode Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
17 Panchapakesan 9362927333 Tirupur Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
18 Dr Anjalin Anbarasi.J 9952845534 Trichy Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
19 Prabha M 9443682406 Coimbatore Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
20 Nithiyananthi S (PVM) 9003687878 Karur Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
21 Rinky Agarwal 9856298565 Mumbai Maharashtra 0 0 0.0 / 5
22 Dr. (Mrs) Pankaj P 8899581344 Jammu Jammu and Kashmir 0 0 0.0 / 5