MiDNA Experts Network

Sno Name Mobile City State Video Written Ratings
1 Leela PalChaudhuri 9841083734 Chennai Tamil Nadu 26 70 4.5 / 5
2 Bhuvana Pashupathi 9176544899 Chennai Tamil Nadu 30 10 4.5 / 5
3 Priya Chhabra 8377021211 New Delhi Delhi 9 15 3.9 / 5
4 The Path Finder (SEEMA) 9876739567 Amritsar Punjab 6 15 4.6 / 5
5 Tejvir Singh Sadana 9825315454 Vadodara Gujarat 15 3 5.0 / 5
6 Bhawna 9996098090 Sonepat Haryana 1 17 4.4 / 5
7 Vanitha Venkatasubbu 8220965136 Udmalpet Tamil Nadu 14 1 4.0 / 5
8 LD Boopalan 9500954849 Coimbatore Tamil Nadu 6 0 0.0 / 5
9 Jeyalakshmi S 7904214079 Komarapalayam Tamil Nadu 2 2 4.0 / 5
10 Rinky Agarwal 9856298565 Mumbai Maharashtra 3 0 0.0 / 5
11 AavishkarA (Anil B+) 9880275045 Bengaluru Karnataka 1 2 4.5 / 5
12 Rachana Mittal 9841122034 Chennai Tamil Nadu 0 9 4.7 / 5
13 Harish K Raju 9845885305 Bengaluru Karnataka 0 1 5.0 / 5
14 Punithavathi C 9047522000 Coimbatore Tamil Nadu 0 1 5.0 / 5
15 Divya N Surya 9880400336 Bengaluru Karnataka 0 0 0.0 / 5
16 Sumesh Chandran 9843356002 Coimbatore Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
17 Bartika Sharma 6266044430 Jabalpur Madhya Pradesh 0 0 0.0 / 5
18 Vidya Devi C 9986614034 Hosur Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
19 ASTITVA (Shumal) 9972339027 Bengaluru Karnataka 0 0 0.0 / 5
20 Mangalambika. G 8940777350 Kangeyam Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
21 Hari Balakrishnan 7904974726 Bengaluru Karnataka 0 0 0.0 / 5
22 Skill Masters Academy 8825611900 Hosur Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
23 Rajani S 9894010057 Coimbatore Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
24 Manju SM 7448519829 Chennai Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
25 Brindha B 9840336003 Coimbatore Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
26 Sindhu Dinesh 9080433455 Salem Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
27 Dr. (Mrs) Pankaj P 8899581344 Jammu Jammu and Kashmir 0 0 0.0 / 5
28 Suresh R 9944210974 Trichy Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
29 Shanmugapriya G 9710277766 Erode Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
30 Krutika Ramkumar 9865732398 Namakkal Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
31 Nithiyananthi S (PVM) 9003687878 Karur Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
32 Krithika Y 9962211168 Chennai Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
33 Panchapakesan 9362927333 Tirupur Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
34 Dr Ravi Perumal 9840083132 Chennai Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
35 Dr Anjalin Anbarasi.J 9952845534 Karaikudi Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
36 Dhivya Kannan 9600042134 Chennai Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
37 Dr. Kriti Taneja 9992222996 Sonipat Haryana 0 0 0.0 / 5
38 Vanitha P (HLH) 9884969997 Chennai Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
39 Prabha M 9443682406 Coimbatore Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5