MiDNA Brand Ambassadors

Sno Name Mobile Video
Testimonial
Written
Testimonial
Ratings City State
1 RB Academy (RB) 9444551388 223 9 4.9 / 5 Nagarcoil Tamil Nadu
2 Leela PalChaudhuri 9841083734 22 62 4.4 / 5 Chennai Tamil Nadu
3 Bhuvana Pashupathi 9176544899 25 7 4.3 / 5 Chennai Tamil Nadu
4 Rathinaswamy A 9597770205 29 5 4.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
5 Priya Chhabra 8377021211 6 15 3.9 / 5 New Delhi Delhi
6 Seema Kamal (TPF) 9876739567 4 9 4.4 / 5 Amritsar Punjab
7 Sunny Nagpal 9818000714 7 5 4.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
8 N Radhakrishnan 9843473659 3 10 4.6 / 5 Madurai Tamil Nadu
9 Sureshbabu L 9629792318 14 2 4.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
10 Manju Anand 9843359492 3 8 4.0 / 5 Erode Tamil Nadu
11 Bhawna 9996098090 1 17 4.4 / 5 Sonepat Haryana
12 Vanithasri UV 7010559655 14 1 4.0 / 5 Udmalpet Tamil Nadu
13 FIVE FINGERS (VP) 8220011427 8 0 0.0 / 5 Salem Tamil Nadu
14 Sajeena Shanavas 9894661104 3 2 4.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
15 MiDNA Global (H.O) 9364233342 4 0 0.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
16 Devi PL 8300120755 1 2 4.5 / 5 Trichy Tamil Nadu
17 Skill Masters Academy 8825611900 1 0 0.0 / 5 Hosur Tamil Nadu
18 Rachana Mittal 9841122034 0 8 4.6 / 5 Chennai Tamil Nadu
19 Jeyalakshmi S 7904214079 0 2 4.0 / 5 Komarapalayam Tamil Nadu
20 AavishkarA (Anil B+) 9880275045 0 2 4.5 / 5 Bengaluru Karnataka
21 Punithavathi C 9047522000 0 1 5.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
22 Pon Vidya Mandir 9677711196 0 0 0.0 / 5 Karur Tamil Nadu
23 R Madhumitha 8144333342 0 0 0.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
24 Sumesh Chandran +919843356002 0 0 0.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
25 Mangalambika. G 8940777350 0 0 0.0 / 5 Kangeyam Tamil Nadu
26 Panchapakesan 9362927333 0 0 0.0 / 5 Tirupur Tamil Nadu
27 Benjamin Felix M 7397420960 0 0 0.0 / 5 Chennai Tamil Nadu
28 LD Boopalan 9941208995 0 0 0.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
29 Manju SM 9820083258 0 0 0.0 / 5 Chennai Tamil Nadu
30 Arula R (EKBS) 8778566376 0 0 0.0 / 5 Mayiladuthurai Tamil Nadu
31 Bhanu Lakhwani 0504954024 0 0 0.0 / 5 Dubai Karnataka
32 Vanitha P (HLH) 9884969997 0 0 0.0 / 5 Chennai Tamil Nadu
33 Bartika Sharma 6266044430 0 0 0.0 / 5 Jabalpur Madhya Pradesh
34 Krutika Ramkumar 9865732398 0 0 0.0 / 5 Namakkal Tamil Nadu
35 Dr. (Mrs) Pankaj P 9796543344 0 0 0.0 / 5 Jammu Jammu and Kashmir
36 Pratheepa R 9500072810 0 0 0.0 / 5 Chennai Tamil Nadu
37 Abhyasa (Suchita S) 9449240000 0 0 0.0 / 5 Bengaluru Karnataka
38 Shawilinie J S 8903454521 0 0 0.0 / 5 Chennai Tamil Nadu
39 Ravi P 9840083132 0 0 0.0 / 5 Chennai Tamil Nadu
40 Dhivya Kannan 9600042134 0 0 0.0 / 5 Chennai Tamil Nadu
41 Theenadhayalan T 0094174200653 0 0 0.0 / 5 Columbo Tamil Nadu
42 RSMHS School (Nisha) 9840953440 0 0 0.0 / 5 Chennai Tamil Nadu
43 Shweta Nautyal 9990937120 0 0 0.0 / 5 Gurgaon Haryana
44 Suresh R 9944210974 0 0 0.0 / 5 Trichy Tamil Nadu
45 Malini C +255 684 666 999 0 0 0.0 / 5 DAR - UL - SALAM Karnataka
46 Vasanthi R 9364233342 0 0 0.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu