MiDNA Brand Ambassadors

Sno Name Mobile Video
Testimonial
Written
Testimonial
Ratings City State
1 Rakeshbabu NR 9444551388 223 9 4.9 / 5 Nagarcoil Tamil Nadu
2 Leela PalChaudhuri 9841075442 17 56 4.3 / 5 Chennai Tamil Nadu
3 Priya Chhabra 8377021211 6 15 3.9 / 5 New Delhi Delhi
4 Dr Lakshmikanth C 9493857214 10 7 4.0 / 5 Bangalore Karnataka
5 Bhuvana Pashupathi 9176544899 7 5 4.0 / 5 Chennai Tamil Nadu
6 Sunny Nagpal 9818000714 7 5 4.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
7 SEEMA 9876739567 3 9 4.4 / 5 Amritsar Punjab
8 Manju Anand 9843359492 3 8 4.0 / 5 Erode Tamil Nadu
9 Latha P 8825495487 12 0 0.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
10 FIVE FINGERS (VP) 8220011427 8 0 0.0 / 5 Salem Tamil Nadu
11 Devi PL 8300120755 1 2 4.5 / 5 Trichy Tamil Nadu
12 I SQUARE (MNK) 8870707444 1 0 0.0 / 5 Trichy Tamil Nadu
13 Dr. Sb. Shakthi Vijayan 9901777978 0 3 4.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
14 AavishkarA (Anil B+) 9880275045 0 2 4.5 / 5 Bengaluru Karnataka
15 Dhivya Kannan 9600042134 0 0 0.0 / 5 Chennai Tamil Nadu
16 Abhyasa (Suchita S) 9449240000 0 0 0.0 / 5 Bengaluru Karnataka