MiDNA Brand Ambassadors

Sno Name Mobile Video
Testimonial
Written
Testimonial
Ratings City State
1 RB Academy (RB) 9444551388 223 9 4.9 / 5 Nagarcoil Tamil Nadu
2 Leela PalChaudhuri 9841075442 22 62 4.4 / 5 Chennai Tamil Nadu
3 Bhuvana Pashupathi 9176544899 25 7 4.3 / 5 Chennai Tamil Nadu
4 Priya Chhabra 8377021211 6 15 3.9 / 5 New Delhi Delhi
5 Dr Lakshmikanth C 9493857214 10 7 4.0 / 5 Hyderabad Telengana
6 Seema Kamal 9876739567 4 9 4.4 / 5 Amritsar Punjab
7 Sunny Nagpal 9818000714 7 5 4.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
8 N Radhakrishnan 9843473659 3 10 4.6 / 5 Madurai Tamil Nadu
9 Manju Anand 9843359492 3 8 4.0 / 5 Erode Tamil Nadu
10 Bhawna 9996098090 1 17 4.4 / 5 Sonepat Haryana
11 Latha P 8825495487 12 0 0.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
12 FIVE FINGERS (VP) 8220011427 8 0 0.0 / 5 Salem Tamil Nadu
13 Sajeena Shanavas 9894661104 3 2 4.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
14 Devi PL 8300120755 1 2 4.5 / 5 Trichy Tamil Nadu
15 I SQUARE (MNK) 8870707444 1 0 0.0 / 5 Trichy Tamil Nadu
16 Rachana Mittal 9841122034 0 8 4.6 / 5 Chennai Tamil Nadu
17 AavishkarA (Anil B+) 9880275045 0 2 4.5 / 5 Bengaluru Karnataka
18 Bhanu Lakhwani 0504954024 0 0 0.0 / 5 Dubai Orissa
19 Benjamin Felix M 7397420960 0 0 0.0 / 5 Chennai Tamil Nadu
20 Abhyasa (Suchita S) 9449240000 0 0 0.0 / 5 Bengaluru Karnataka
21 Dhivya Kannan 9600042134 0 0 0.0 / 5 Chennai Tamil Nadu
22 Malini Chandramani +255 684 666 999 0 0 0.0 / 5 Bengaluru Karnataka
23 AKHSHARAM (Krithika) 9865732398 0 0 0.0 / 5 Namakkal Tamil Nadu
24 Panchapakesan 9362927333 0 0 0.0 / 5 Tirupur Tamil Nadu